Privacyverklaring

Persoonlijke gegevens worden door T2muziek met de grootste zorgvuldigheid behandeld. Persoonsgegevens worden geregistreerd in ons ledenbestand. Hierop is de privacywetgeving (AVG) van toepassing.

Het Privacy Statement is opvraagbaar bij T2muziek.


  • Privacyverklaring