AVG

Privacyverklaring

Door inschrijving bij T2muziek of omdat je gebruik maakt van onze diensten, kunnen je persoonsgegevens door ons verwerkt worden. Het is voor ons essentieel dat de informatie bij ons veilig is. Wij behandelen jouw persoonsgegevens daarom verantwoord en zorgvuldig. Al onze medewerkers zijn hiervan op de hoogte en handelen ernaar.

Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van deze privacyverklaring, stel je vraag per e-mail.


T2muziek kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Aanmeldingsdatum
 • Bankgegevens
 • Voor minderjarigen: de contactgegevens van ouder(s) / verzorger(s)
 • Inschrijving voor lessen

 

Waarvoor gebruiken we de persoonsgegevens:

T2muziek gebruikt je persoonsgegevens om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. Deze gegevens stellen ons in staat

 • Contact met je op te nemen.
 • De aanvraag voor een les te regelen.
 • De gegevens goed in onze administratie te zetten en bij te werken als er wijzigingen zijn.
 • Incasso-opdrachten uit te voeren.
 • De inschrijving voor lessen te wijzigen

 

Van wie hebben we persoonsgegevens:

T2muziek heeft de gegevens van iedereen die zich heeft ingeschreven voor lessen, een proefles of een project. Ook van de docenten en personen waar wij contact mee hebben die ons diensten verlenen bezitten wij persoonsgegevens.

 

Met wie delen we gegevens:

Wij gebruiken persoonsgegevens alleen binnen T2muziek voor administratieve en financiële doeleinden, zoals het versturen van (e-)mail, facturen en incasso’s. De docenten hebben namen en telefoonnummers van de leerlingen die zij les geven. Deze gegevens worden alleen gebruikt om veranderingen in lestijd door tegeven of andere zaken die met de muziekles te maken hebben. Onze accountant is in het bezit van de persoonsgegevens om de financiële administratie te kunnen uitvoeren.

We verstrekken nooit (ongevraagd) gegevens aan derden.

Zo zorgen we voor je persoonsgegevens:

T2muziek neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We gaan zorgvuldig om met gegevens die je ons toevertrouwt. Alleen geautoriseerde medewerkers mogen deze gegevens inzien en verwerken.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens:

We bewaren gegevens uiteraard voor de duur van de overeenkomst en daarna voor zolang de wetgever ons dit voorschrijft.

Persoonsgegevens wijzigen en aanvullen:

De gegevens die wij gebruiken verkrijgen we via de door de ouders of leerling ingevulde formulieren. Voor projectleden volstaat een aanmelding per email. Mochten er wijzigingen zijn in deze gegevens, dan worden we graag op de hoogte gehouden.

Nieuwsbrieven:

T2muziek maakt geen gebruik van een nieuwsbrief. Om projecten aan te kondigen gebruiken wij een afgeschermd mailbestand. Iedereen kan op elk moment aangeven hieruit te willen worden verwijderd.

Gebruik van foto’s en video’s:

In de lessen worden soms foto’s en video’s gemaakt voor publicatie. Wil je niet dat dit wordt gedeeld, kun je dit voorafgaand aan de lessen of een evenement kenbaar maken.
 

Als er vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van dit privacyregelement, laat het ons weten via info@t2muziek.nl