Algemene voorwaarden

Afmelden

Afmelden tot 24 uur van te voren geeft recht op een inhaalles. Lessen die later afgemeld worden of lessen die ‘vergeten’ zijn kunnen niet ingehaald worden.

Ziekte

Bij langdurige afwezigheid door ziekte worden in overleg passende maatregelen getroffen.

Vakantie

T2muziek houdt in principe de vakantieperiodes zoals gesteld voor Regio Zuid aan. Wij behouden het voorrecht hiervan af te wijken. Wij dragen er zorg voor dat elk cursusjaar 36 lesweken heeft.

Lessen

De lessen worden gegeven op een van onze vier locaties, afhankelijk van de docent van wie je les krijgt. De lesovereenkomst geeft recht op 36 contactmomenten per jaar, dit kunnen alleen lessen zijn maar kunnen ook voorbereidingssessies voor examens en/of optredens zijn.

Betaling

Betalingen worden geïncasseerd door middel van automatische incasso. Indien er geen gebruik gemaakt wordt van betaling per automatische incasso wordt er een toeslag van € 2,50 per betaling gerekend.

Het lesgeld wordt achteraf betaald en aan het eind van de maand geïncasseerd. Bij in gebreke blijven van betaling wordt er contact opgenomen en naar een oplossing gezocht. Wordt deze niet gevonden dan worden de lessen meteen stopgezet.

Betaling kan per maand, per kwartaal of per jaar gebeuren. Dit kun je aangeven op het machtigingsformulier.

De tarieven zijn gebaseerd op een jaarbedrag en over 12 maanden verspreid voor jouw gemak en om de maandlasten voor jou lager te houden.

Opzeggen en verschuldigd lesgeld

Opzeggen kan per eerste van de maand per email, met inachtneming van een maand opzegtermijn. Wil je in maart stoppen met lessen? Zeg dan op per 1 februari. Vanaf maart ben je dan geen lesgeld meer verschuldigd.

Uitzondering: als je het hele jaar les hebt gehad, dus 36 lessen hebt gehad en je gaat stoppen na de zomer, betaal je juli en augustus door om het verschuldigde lesgeld voor een heel cursusjaar te voldoen. De maandbedragen zijn namelijk gebaseerd op het jaarbedrag wat over 12 termijnen verspreid wordt om de bedragen voor iedereen betaalbaar te houden. 

Tarieven

De jaartarieven geven de leerling het recht op 36 lessen/contactmomenten, inclusief (lessen ter voorbereiding op) optredens/concerten/examens en samenspel in een heel cursusjaar. Tarieven worden aan het begin van elk cursusjaar herzien.