Katholiek Jongerenkoor naar Lourdes

Het Katholiek Jongerenkoor is door het Aartsbisdom Utrecht uitgenodigd om mee te gaan naar Lourdes als Bedevaartskoor. Dit koor zingt dagelijks de mis waarbij zo'n 1500 mensen aanwezig zijn. Ook T2 zal met vier mensen meedoen: Simon de Jong gaat mee als dirigent, docenten Assad en Annelies begeleiden het koor op piano en viool en Annette mag het prachtige orgel bij aanvang en afloop van de is bespelen.

Naar het overzicht